SZAKANYAG


KÖNYVELŐ FELADATAI

A könyvelésnek igen sok területe van, s ennél is több határterület kapcsolódik hozzá, a következőkben az ezeken a területeken felmerülő kérdéseket, problémákat, sajátosságokat igyekszünk röviden körüljárni.
Mindenekelőtt beszélni kell a könyvelő feladatairól, az azokhoz kapcsolódó kötelezettségekről, s a könyvelői szerződés elkészítéséről. Általános esetben egy megbízás esetében a könyvelő feladatkörét a következők alkotják. A könyvelő felelős a befektetett eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartásáért. A könyvelő vezeti a készletek főkönyvi könyvelését a vállalat analitikus nyilvántartásai alapján, s annak számviteli politikájában előírt módon. Szintén elvégzi a könyvelő pénzügyi eszközök, követelések, saját tőke és a kötelezettségek főkönyvi nyilvántartását. Folyamatosan vezeti a költség- és az eredményszámlákat. A könyvelő felelős az előírt analitikus nyilvántartások közül a főkönyvi rendszerhez tartozó, annak szerves részét képező analitikák vezetéséért. Meghatározza a vállalkozás eredményeit.
Az éves beszámolók, valamint az aktuális adóbevallások a kiszabott határidőre elkészítése szintén a könyvelő feladata. A megbízó kérésére az általa megadott fordulónappal évközi beszámolót állít össze a könyvelő. A könyvelő felelős az adózással kapcsolatos törvényekben előírt adat-bejelentési kötelezettségek teljesítéséért – csak és kizárólag a rendelkezésre bocsátott iratok, illetve hiteles másolatok, azaz a Cégbíróságra beadott társasági szerződés, a cégbírósági végzés és a bankszámla- illetve folyószámlahitel szerződés alapján. A könyvelő kellő időben elvégzi az adózással kapcsolatos törvényekben előírt, a könyvelés számain alapuló adóbevallások összeállítását. Időszakonként információs anyagokat készít a jogszabályi változások azon köréről, amelyek a cég gazdasági döntéshozatalát jelentős mértékben érinthetik.
Amikor egy cég vezetősége könyvelő megbízása mellett dönt, nagyon súlyos hiba lehet az, hogy számtalan olyan feladatot is megoldottnak tekintenek ezzel, amelyek szokványos esetben nem a könyvelő feladatai. Így – a későbbi kellemetlen félreértések elkerülése végett – érdemes röviden áttekinteni azokat a feladatköröket is, melyek általában nem a könyvelőre tartoznak. Nem megfelelő az a gyakorlat, ha a könyvelő a cég cégjogi és kamarai ügyeinek intézéséért, s annak működésével kapcsolatos törvényességi szabályok betartásáért. Így nem helyes, ha a könyvelő látja el a gazdasági társaságokról szóló törvényben foglalt és az abból eredő ügyvezetői hatáskörbe rendelt és tartozó feladatokat. Ezek nem könyvelői feladatok, hanem jogi, ügyvédi segítséget igénylő helyzetek. Természetesen indoklt, hogy a könyvelő egy-egy tranzakció során azok előrelátható számviteli kihatásairól is tájékoztasson és egyeztessen más területekkel.
Szintén nem szerencsés, ha a vállalat anyagi és pénzügyi gazdálkodásáért, a harmadik féllel szembeni szerződéseinek megkötéséért, teljesítési igazolások beszerzéséért teszik felelősé a könyvelőt. Szintén nem szerencsés és kerülenő, hogy a könyvelő a társasági szerződésben, ipari-, kereskedelmi és működési engedélyben, a bérleti-, szerződéses üzemeltetési okmányban foglaltak tartalmának bárminemű megítélése, betartása, betartatása, ezek tartalmával és formájával kapcsolatos módosítások, változtatások kezdeményezése nem tartozik a könyvelő feladatai közé.Szolgáltatások

Szakanyag

Kapcsolat